Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty,      
to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej. Podstawą uzyskania świadectwa jest wykonanie audytu efektywności energetycznej i złożenie deklaracji przetargowej.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza system białych certyfikatów - mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,

  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych - rozumianych zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła;

  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Dla wymienionych powyżej trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej są przeprowadzane przetargi na tzw. białe certyfikaty przez Prezesa URE (pierwszy został ogłoszony 31 grudnia 2012 r.).


Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można otrzymać za wykonane już inwestycje przynoszące oszczędność energii pierwotnej lub takie, które dopiero planujemy wykonać. W przypadku działań już zrealizowanych datą graniczną,  jest 1 styczeń 2011 r. Świadectwo efektywności energetycznej  można otrzymac za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) .

Kontakt ws. opracowania dokumentacji przetargowej do przetargów na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz wykonania audytów efektywności energetycznej tel.  504234890 lub e-mail: egzergia@egzergia.pl
 

Pola oznaczone * są wymagane.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?