Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AUDYTY ENERGETYCZNE I ŚWIADECTWA

 

Audyt energetyczny
to opracowanie określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia  kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych na podstawie Ustawy z dnia 21.11.2008 o spieraniu termomodernizacji i remontów.( Dz.U. 233/2008)


Audyty energetyczne zawierają warianty optymalizacyjne realizujące:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
 • wymianę lub modernizację systemu przygotowania cieplej wody użytkowej,
 • modernizację i usprawnienie systemu wentylacji,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych oraz odnawialnych źródeł energii

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:

 • osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy,
 • osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe,

Na potrzeby prac termomodernizacyjnych :

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła,
 • budynków zbiorowego zamieszkania.


Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.


Oprócz premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów środki na termomodernizację można uzyskać między innymi :

 • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek i dotacji,
 • z Regionalnych Programów Operacyjnych w formie dotacji,
 • z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w formie dotacji.

We wszystkich tych przypadkach audyt energetyczny jest podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o środki finansowe.


Świadectwo energetyczne  (certyfikat energetyczny), określa jakość energetyczną budynku lub lokalu i zapotrzebowanie energii niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania .
Świadectwo energetyczne  musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także powinien go mieć każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany.
Obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynków w formie świadectwa energetycznego wynika z zapisów ustawy Prawo budowlane.
Certyfikat energetyczny został wprowadzony celem poprawy efektywności energetycznej budownictwa, poprzez dokonanie klasyfikacji energetycznej wszystkich budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych oraz wynajmowanych.
Należy dołączyć go do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Powinno się przekazać go nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W celu poszerzenia wiadomości na powyższe tematy lub zamówienia usługi prosimy wypełnić poniższy formularz lub zadzwoić na nr  502 300 446.

 

Pola oznaczone * są wymagane.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?